EU เตรียมการอนุมัติการออกวีซ่าฟรีให้ประเทศตุรกี

August 10, 2016 admin 0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2016 ได้มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ได้ให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าว BBC ว่าขณะนี้ทางการของยุโรปได้เตรียมนโยบายการอนุมัติเรื่องการเดินทางระหว่างยุโรปและตุรกีฟรีในเขตพื้นที่วีซ่าเชงเก้นกับประเทศตุรกีแล้วเพื่อให้ผู้อพยพชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในยุโรปได้กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ด้วยวิกฤติปัญหาผู้อพยพชาวตุรกีที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุโรป ก่อนหน้านี้ทางประเทศตุรกีได้เรียกร้องให้ทำตามข้อเสนอที่เสนอเอาไว้เบื้องต้นแล้วว่าถ้าหากยุโรปนั้นต้องการให้ประเทศตุรกีรับผู้อพยพที่ผิดกฏหมายที่อพยพเข้าไปในประเทศกรีซให้กลับมาอยู่ตุรกีเหมือนเดิม ฝ่ายยุโรปจะต้องทำตามข้อเสนอ หนึ่งในข้อเสนอนั้นจะต้องทำวีซ่าฟรีให้กับชาวตุรกีที่ต้องการเดินทางไปในกลุ่มประเทศยุโรป แหล่งข่าววงในของ BBC แจ้งว่าตอนนี้กรรมมาธิการของประเทศยุโรปได้เตรียมการอนุมัติตามข้อตกลงเพื่อให้วีซ่าฟรีกับชาวตุรกี ตามข้อตกลงส่งผู้อพยพจากยุโรปกลับสู่ประเทศตุรกีแล้ว ที่ผ่านมารัฐบาลประเทศตุรกีได้ออกมาข่มขู่ในเรื่องยกเลิกหลายข้อตกลงหลายต่อหลายครั้งแล้ว เพราะกลัวว่าทางยุโรปจะไม่ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่แรก และข้อมูลที่ทางการทูตได้บอกเอาไว้ว่าจริงๆ แล้วตุรกีจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ EU กำหนด ถึง72 ข้อ ภายในวันที่ […]