เทศกาลศิลปะในเมือง Istanbul

เมือง Istanbul เป็นเมืองขนาดใหญ่ของประเทศตุรกี ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากที่สุดในประเทศ หากพูดถึงเทศกาลในเมือง Istanbul นั้น มีไม่ค่อยเยอะเหมือนกับเมืองอื่นๆ สักเท่าไหร่ แต่ทุกเทศกาลๆ ที่จัดขึ้นในเมืองนี้ ล้วนเป็นเอกลักษณ์อันแสดงเห็นถึงสเน่ห์ของเมือง Istanbul อีกทั้งยังเป็นประเพณีปฏิบัติอันสืบทอดกันมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นความภาคภูมิใจของชาว Istanbul ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาเยือนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังรับรองได้ว่ามันต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างแน่นอน

เทศกาลงานศิลปะแห่งเมือง Istanbul

เป็นงานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำเดือนมิถุนายนของทุกๆปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2002 มีจุดประสงค์ในการจัดงานคือ ต้องการให้เป็นจุดศูนย์รวมของงานศิลปะอันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินชาวตุรกี ได้มีพื้นที่เพื่อแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของตนให้ออกสู่สายตาของผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะจาก Gallery , จากมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันงานเทศกาลนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวศิลปินเอง ,  นักสะสม , นักดนตรี , นักท่องเที่ยว หรือแม้แต่ศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าไปรับชม รวมทั้งแสดงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆได้แก่ การแสดง , เสียง , VDO หรือแม้แต่งานศิลปะแบบดิจิตอล Istanbul เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เหมาะกับผู้แสวงหางานศิลปะ ด้วยโครงสร้างแบบหลายชั้นผสมผสานระหว่างอดีต,ปัจจุบันและอนาคต ในเมือง Istanbul ทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย ตั้งแต่โรงหนังไปจนถึง Opera เป็นประเพณีเทศกาลศิลปะการแสดงสมัยใหม่

ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งทำให้เมืองแห่งนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น จากจำนวนของแกลเลอรี่ รวมทั้งการจัดนิทรรศการกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เป็นการยกระดับคุณภาพรวมทั้งเพิ่มความเคารพของเมือง จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Istanbul ทำให้กลายเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศ

Culture of Istanbul  

ในอดีตวัฒนธรรมของ Istanbul ได้รับรากฐานของวัฒนธรรมมาจาก Byzantine และจักรวรรดิ Ottoman ต่อมาสาธารณรัฐตุรกีก็ได้เพิกเฉยความสนใจไปจาก Istanbul ในเรื่องของวัฒนธรรม ต่อมาช่วงกลางศตวรรษที่ 20 สภาพเศรษฐกิจก็ซบเซา รวมทั้งความสำเร็จในระดับประเทศหรือระดับชาติก็มีน้อย จึงทำให้รัฐบาลของสาธารณรัฐใหม่ตั้งโปรแกรมอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประเพณีดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรป และสถาบันดนตรีก็ได้เข้ารับการตรวจตราจากศิลปินคลาสสิกในต่างประเทศเพื่อให้เป็นศูนย์กลางหลักในเมืองใหม่ ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมตุรกีส่วนใหญ่จะมีรากฐานมาจาก Istanbul แต่จนถึงทศวรรษ 1980 – 1990 Istanbul ได้กลับคืนสู่ความเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมเช่นเดิม