ติดต่อเรา

คุณสามารถที่จะติดต่อกับเราได้โดยตรง เพื่อรับข่าวสารของเมืองอิสตันบูลและรับทราบสถานะการณ์ในประเทศตุรกี เพื่อความปลอดภัยของท่านที่จะไปท่องเที่ยวที่นั้นได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อเราได้ภายในช่องทางดังต่อไปนี้

  1. [email protected]

  2. facebook@whatishappeninginistanbul/news

  3. line Whathappen

  4. 025431015